1
ספר
2
מאת Sanchez, Custodiosa Ancheta
יצא לאור 2011
ספר
3
מאת Sanchez, Custodiosa Ancheta
יצא לאור 2002
ספר
4
מאת Sanchez, Custodiosa A.
יצא לאור 2002
ספר
5
מאת Sanchez, Custodiosa Ancheta
יצא לאור 1998
ספר
6
מאת Sanchez, Custodiosa A.
יצא לאור 1989
ספר
7
מאת Sanchez, Custodiosa Ancheta
יצא לאור 1982
ספר