1
2
Bằng Acharya, Amitav
Được phát hành 2009
Sách
3
Bằng Acharya, Amitav
Được phát hành 2008
Sách
4
5
Bằng Acharya, Amitav
Được phát hành 2000
Sách
6
Bằng Acharya, Amitav.
Được phát hành 1994
Sách