2
מאת Askeland, Donald R., Wright, Wendelin J.
יצא לאור 2019
ספר
3
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2012
ספר
4
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2011
ספר
5
מאת Askeland, Donald R., Fulay, Pradeep
יצא לאור 2011
ספר
6
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2010
ספר
7
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2009
ספר
8
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2006
ספר
9
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2004
ספר
10
מאת Askeland, Donald R.
יצא לאור 2003
ספר