1
Bằng Avelino, Soledad E.
Được phát hành 1996
Sách