1
מאת Balane, Ruben F.
יצא לאור 2020
ספר
2
מאת Balane, Ruben F.
יצא לאור 2016
ספר
3
מאת Balane, Ruben F.
יצא לאור 2012
ספר
4
מאת Balane, Ruben F.
הוצא לאור ב Budhi (2011)
Article
5
מאת Balane, Ruben F.
הוצא לאור ב Budhi (2011)
Article
6
מאת Balane, Ruben F.
הוצא לאור ב Budhi (2011)
Article
7
מאת Balane, Ruben F.
הוצא לאור ב Budhi (2011)
Article
8
מאת Balane, Ruben F.
יצא לאור 2010
ספר
9
מאת Balane, Ruben F.
יצא לאור 2006
ספר
10
יצא לאור 2003
ספר