1
द्वारा Barbaza, Peñafrancia Raniela E.
में प्रकाशित Daluyan : Journal ng Wikang Filipino (2014)
लेख
2
द्वारा Barbaza, Peñafrancia Raniela E.
में प्रकाशित Humanities Diliman (2013)
लेख
3
द्वारा Barbaza, Penafrancia Raniela E.
प्रकाशित 2000
थीसिस