1
מאת Bernardo, Romeo
יצא לאור 2019
ספר
2
3
מאת Bernardo, Romeo L.
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2004)
Article
4
מאת Bernardo, Romeo L.
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2002)
Article
5
מאת Bernardo, Romeo
יצא לאור 1999
ספר