1
per Buffum, Edward Gould 1820-1867
Publicat 1966
Llibre