1
מאת Cultural Center of the Philippines
יצא לאור 2012
ספר
2
3
יצא לאור 2008
ערכה
4
יצא לאור 2008
ספר
6
יצא לאור 2005
ערכה
7
יצא לאור 2003
אלקטרוני ספר
8
יצא לאור 2003
ספר
9
יצא לאור 2003
ערכה
10
יצא לאור 2003
ערכה