2
מאת Ente, Marie Julienne B.
הוצא לאור ב Philippine Starweek (2013)
Article