1
מאת Epistola, Silverio
הוצא לאור ב Manila Times (2000)
Article