1
per Fowles, John 1926-2005.
Publicat 1970
Llibre