1
מאת Garcia, Eddie
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2006)
Article
2
יצא לאור 2003
Visual Material
3
יצא לאור 2003
Visual Material
4
יצא לאור 2002
Visual Material
5
יצא לאור 2001
Visual Material
6
יצא לאור 1990
Visual Material
7
יצא לאור 1987
Visual Material
8
יצא לאור 1986
Visual Material
9
יצא לאור 1983
Visual Material
10
יצא לאור 1983
Visual Material