1
מאת Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273
יצא לאור 2004
ספר
2
מאת Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273
יצא לאור 2002
ספר
3
מאת Jalal al-Din Rumi, Maulana 1207-1273.
יצא לאור 1997
תכלילים ספר
4
מאת Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273.
יצא לאור 1983
ספר
5
מאת Jalāl al-Dīn Rūmī Maulana 1207-1273.
יצא לאור 1979
ספר
6
מאת Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273.
יצא לאור 1976
ספר
7