1
2
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 2016
ספר
3
4
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 2012
ספר
5
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 2008
ספר
6
מאת Janda, Kenneth.
יצא לאור 2000
ספר
7
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 1990
ספר
8
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 1989
ספר
9
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 1987
ספר
10
מאת Janda, Kenneth
יצא לאור 1965
ספר