1
מאת Jardin, Nestor O.
הוצא לאור ב Philippine Starweek (2013)
Article
2