1
מאת Jedeliz, Neri
הוצא לאור ב Liwayway (2018)
Article