1
מאת Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
יצא לאור 2019
ספר
2
מאת Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
יצא לאור 2016
ספר
3
מאת Kail, Robert V.
יצא לאור 2015
ספר
4
מאת Kail, Robert V.
יצא לאור 2010
ספר
5
מאת Ateah Christine A., Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
יצא לאור 2009
ספר
6
מאת Kail, Robert V.
יצא לאור 2001
ספר
7
מאת Kail, Robert V
יצא לאור 1998
ספר
8
מאת Kail, Robert V.
יצא לאור 1996
ספר
9
מאת Liebert, Robert M. 1942-
יצא לאור 1986
ספר
10
מאת Kail, Robert V.
יצא לאור 1979
ספר