1
מאת Lacar, Efren
הוצא לאור ב Manila Times (1998)
Article
2
מאת Lacar, Efren
הוצא לאור ב Manila Times (1998)
Article