1
מאת León Portilla, Miguel.
יצא לאור 1999
ספר
2
מאת Leon-Portilla, Miguel
יצא לאור 1989
ספר
3
מאת Leon Portilla, Miguel
יצא לאור 1973
ספר
4
מאת Leon Portilla, Miguel.
יצא לאור 1969
ספר
5
יצא לאור 1966
Conference Proceeding ספר
6
מאת Leon-Portilla, Miguel
יצא לאור 1964
ספר
7
יצא לאור 1961
ספר