1
ανά Merriam, Sharan B., Grenier, Robin S.
Έκδοση 2019
Βιβλίο
2
ανά Merriam, Sharan B., Tisdell, Elizabeth J.
Έκδοση 2016
Βιβλίο
3
ανά Merriam, Sharan B.
Έκδοση 2009
Βιβλίο
4
Έκδοση 2008
Βιβλίο
5
ανά Merriam, Sharan B.
Έκδοση 2007
Βιβλίο
6
Έκδοση 2006
Βιβλίο
7
ανά Merriam, Sharan B.
Έκδοση 1999
Βιβλίο
8
ανά Merriam, Sharan B.
Έκδοση 1997
Βιβλίο
9
Έκδοση 1993
Βιβλίο
10
ανά Merriam, Sharan B.
Έκδοση 1991
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email