1
מאת Merriam, Sharan B., Grenier, Robin S.
יצא לאור 2019
ספר
2
מאת Merriam, Sharan B., Tisdell, Elizabeth J.
יצא לאור 2016
ספר
3
מאת Merriam, Sharan B.
יצא לאור 2009
ספר
4
יצא לאור 2008
ספר
5
מאת Merriam, Sharan B.
יצא לאור 2007
ספר
6
7
מאת Merriam, Sharan B.
יצא לאור 1999
ספר
8
מאת Merriam, Sharan B.
יצא לאור 1997
ספר
9
יצא לאור 1993
ספר
10
מאת Merriam, Sharan B.
יצא לאור 1991
ספר