1
מאת Post, Emily Price 1873-1960.
יצא לאור 1984
ספר
2
מאת Post, Emily (Price) 1873-1960.
יצא לאור 1969
ספר
3
מאת Post, Emily Price 1873-1960
יצא לאור 1965
ספר
4
מאת Post, Emily (Price) 1873-1960.
יצא לאור 1965
ספר
5
מאת Post, Emily (Price) 1873-
יצא לאור 1945
ספר
6
מאת Post, Emily Price 1873-
יצא לאור 1939
ספר