1
per Sanchez, Custodiosa A.
Publicat 2005
Llibre
2
per Sanchez, Custodiosa A.
Publicat 2002
Llibre
3
per Sanchez, Custodiosa A.
Publicat 1997
Llibre
4
per Avelino, Soledad E.
Publicat 1996
Llibre
5
per Sanchez, Custodiosa A.
Publicat 1989
Llibre
6