1
ανά Tadem, Teresa S. Encarnacion
Έκδοση 2019
Βιβλίο
2
Άρθρο
3
Άρθρο
4
ανά Tadem, Teresa S. Encarnacion
Τόπος έκδοσης Social Transformations (2015)
Άρθρο
5
Έκδοση 2014
Βιβλίο
6
ανά Tadem, Teresa S. Encarnacion
Τόπος έκδοσης Social Science Diliman (2013)
Άρθρο
7
Έκδοση 2013
Table of contents only
Βιβλίο
8
ανά Tadem, Teresa S. Encarnacion
Τόπος έκδοσης Philippine Social Sciences Review (2012)
Άρθρο
9
Άρθρο
10
Έκδοση 2011
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email