1
מאת Ungos, Paulino D., Jr.
יצא לאור 2020
ספר
2
מאת Ungos, Paulino D., Jr.
יצא לאור 2018
ספר
3
מאת Ungos, Paulino D. Jr, Ungos, Paulino Q. III
יצא לאור 2018
ספר
4
מאת Ungos, Paulino D. Jr., Ungos, Paulino Q. III
יצא לאור 2016
ספר
5
מאת Ungos, Paulino D. Jr., Ungos, Paulino Q. III
יצא לאור 2015
ספר
6
מאת Ungos, Paulino D., Jr.
יצא לאור 2013
ספר
7
מאת Ungos, Paulino D. Jr
יצא לאור 1998
ספר