1
מאת Barash, David P., Webel, Charles
יצא לאור 2018
ספר
2
מאת Barash, David P., Webel, Charles
יצא לאור 2014
ספר
3
יצא לאור 2011
ספר
4
יצא לאור 2007
ספר
5
מאת Barash, David P.
יצא לאור 2002
ספר
6
מאת Pippin, Robert B. 1948-
יצא לאור 1988
ספר