1
ספר
2
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1992
ספר
3
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1989
ספר
4
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1989
ספר
5
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1987
ספר
6
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1986
ספר
7
יצא לאור 1980
ספר
8
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1973
ספר
9
10
מאת Wilson, James Q.
יצא לאור 1968
ספר