Sin leads Virgin Mary anniversary rites today

Opis bibliograficzny
Wydane w:Manila Bulletin (08 Sep. 2000), 1+
1. autor: Kabiling, Genalyn D.
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2000
Hasła przedmiotowe: