Trích dẫn APA

Kabiling, G. D. (2000). Sin marks 72nd anniversary today. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kabiling, Genalyn D. "Sin Marks 72nd Anniversary Today." Manila Bulletin 2000.

Trích dẫn MLA

Kabiling, Genalyn D. "Sin Marks 72nd Anniversary Today." Manila Bulletin 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.