שליחת רשומה: Banned pesticide use bewailed by concerned environmentalists