Guiao buried today

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Daily Inquirer (22 Apr. 1997), 4
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 1997
Hasła przedmiotowe: