Guiao buried today

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Philippine Daily Inquirer (22 Apr. 1997), 4
Materialtyp: Artikel
Språk:English
Publicerad: 1997
Ämnen: