Trích dẫn APA

David, R. S. (1997). Why we remember. IN Public lives [column]. Philippine Daily Inquirer.

Trích dẫn kiểu Chicago

David, Randolf S. "Why We Remember. IN Public Lives [column]." Philippine Daily Inquirer 1997.

Trích dẫn MLA

David, Randolf S. "Why We Remember. IN Public Lives [column]." Philippine Daily Inquirer 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.