שליחת רשומה: Banks make a killing over the counter