Trích dẫn APA

(1997). DECS revitalizes population education. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago

"DECS Revitalizes Population Education." Manila Bulletin 1997.

Trích dẫn MLA

"DECS Revitalizes Population Education." Manila Bulletin 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.