Pest Conrol Week kicks-off with national conference

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Manila Times (20 Sep. 2005), A7
Huvudupphovsman: National Urban Pest Control Week (9th : September 20, 2005 : Manila)
Materialtyp: Artikel
Språk:English
Publicerad: 2005
Ämnen: