Trích dẫn APA

Ilarde, E. (2006). Change the name of the country, too. Manila Times.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ilarde, Eddie. "Change the Name of the Country, Too." Manila Times 2006.

Trích dẫn MLA

Ilarde, Eddie. "Change the Name of the Country, Too." Manila Times 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.