Erregistroa posta elektronikoz bidali: 72% of Pinoys expect happy Christmas - SWS