2 Tsinoy kidnap victims freed

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Philippine Star (25 Dec. 2015), 1+
Huvudupphovsman: Felipe, Cecile Suerte
Materialtyp: Artikel
Publicerad: 2015
Ämnen: