APA način citiranja

(2015). Nona dam water release leave P54 M agri damage. Philippine Star.

Čikaški stil citiranja

"Nona Dam Water Release Leave P54 M Agri Damage." Philippine Star 2015.

MLA način citiranja

"Nona Dam Water Release Leave P54 M Agri Damage." Philippine Star 2015.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.