Trích dẫn APA

(2015). Nona dam water release leave P54 M agri damage. Philippine Star.

Trích dẫn kiểu Chicago

"Nona Dam Water Release Leave P54 M Agri Damage." Philippine Star 2015.

Trích dẫn MLA

"Nona Dam Water Release Leave P54 M Agri Damage." Philippine Star 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.