Trích dẫn APA

David, R. J. (2017). Dina Abad's 'short story'. IN At Large [column]. Philippine Daily Inquirer.

Trích dẫn kiểu Chicago

David, Rina Jimenez. "Dina Abad's 'short Story'. IN At Large [column]." Philippine Daily Inquirer 2017.

Trích dẫn MLA

David, Rina Jimenez. "Dina Abad's 'short Story'. IN At Large [column]." Philippine Daily Inquirer 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.