Less garbage at cemeteries this year

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Manila Bulletin (02 Nov. 2017), 3
Huvudupphovsman: Villas, Anna Liza T.
Materialtyp: Artikel
Publicerad: 2017
Ämnen: