Enviar rexistro por email: VP ballot recount begins today