SC asks Comelec, BBM to comment on VP's motion on shading of ballots

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Manila Bulletin (25 Apr. 2018), 2
Tác giả chính: Panaligan, Rey G.
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2018
Những chủ đề: