VP vote recount. IN Cover [column] Marcos bares missing audit logs

Opis bibliograficzny
Wydane w:Manila Standard Vol. 32, no. 47 (03 Apr. 2018), A1+
1. autor: Requejo, Rey E.
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2018
Hasła przedmiotowe: