VP asks PET to reconsider ruling on ballot shading

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Manila Bulletin (03 Jul. 2018), 1+
المؤلف الرئيسي: Panaligan, Rey G.
التنسيق: مقال
منشور في: 2018
الموضوعات: