APA način citiranja

(2020). Waiting for a resolution. IN Editorial [column]. Philippine Star.

Čikaški stil citiranja

"Waiting for a Resolution. IN Editorial [column]." Philippine Star 2020.

MLA način citiranja

"Waiting for a Resolution. IN Editorial [column]." Philippine Star 2020.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.