Trích dẫn APA

Luci, C. M. (2021). 44% of Filipinos see better life in next 12 months - SWS. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago

Luci, Charissa M. "44% of Filipinos See Better Life in Next 12 Months - SWS." Manila Bulletin 2021.

Trích dẫn MLA

Luci, Charissa M. "44% of Filipinos See Better Life in Next 12 Months - SWS." Manila Bulletin 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.